پریناز ایزدیار Parinaz Izadyar
پریناز ایزدیار

پریناز ایزدیار

Parinaz Izadyar

آثار هنرمند

خوک
خوک
شهرزاد
شهرزاد
سرخ پوست
سرخ پوست
هت تریک
هت تریک
تابستان داغ
تابستان داغ
ابد و یک روز
ابد و یک روز
۳۶۰ درجه
۳۶۰ درجه