100٪ پسندیدند

2023+12

زندگی های پیشین

دو دوست قدیمی که صمیمیت و محبت زیادی در کودکی به هم داشتند، به دلیل مهاجرت یکی‌شان از هم جدا می‌شوند و سال‌ها بعد وقتی هر کدام زندگی‌های شخصی خودشان را دارند دوباره با هم مواجه می‌شوند.

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم زندگی های پیشین

تریلر فیلم زندگی های پیشین

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های زندگی های پیشین

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است