0٪ پسندیدند

1394+18

آااادت نمی کنیم

احمدرضا مقدم، استاد معتبر دانشگاه، با شک و تردیدهای همسرش مهتاب نسبت به ارتباط او با یک دانشجو مواجه می‌شود. این شک‌ها منجر به پیچیدگی‌ها و اتفاقات غیرمنتظره‌ای در زندگی‌شان می‌شود که...

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم آااادت نمی کنیم

تریلر فیلم آااادت نمی کنیم

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های آااادت نمی کنیم

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است