100٪ پسندیدند

2023کودک

المنتال

امبر به همراه خانواده‌اش برای زندگی به شهر عنصرها می‌آید، جایی که زندگی برای عنصر آتش چندان راحت نیست. در این بین رابطه‌ای بین او و وید که عنصر آب است شکل می‌گیرد که...

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم المنتال

تریلر فیلم المنتال

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های المنتال

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است