0٪ پسندیدند

2023+15

ناپلئون

در این فیلم نگاهی شخصی به خاستگاه رهبر نظامی فرانسوی و صعود سریع و بی‌رحمانه او به امپراتوری ارائه می‌شود و رابطه ناپلئون با همسرش، ژوزفین، بررسی می‌شود که ...

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم ناپلئون

تریلر فیلم ناپلئون

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های ناپلئون

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است