0٪ پسندیدند

2023+15

نگهبانان کهکشان ۳

پیتر کوییل هنوز نبودن گامورا را باور نکرده است. حالا او باید تیمش را دور هم جمع کند تا برای دفاع از جهان به ماموریتی پا بگذارند که اگر این عملیات موفقیت آمیز نباشد، می تواند به نگهبانان کهکشان پایان دهد.

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم نگهبانان کهکشان ۳

تریلر فیلم نگهبانان کهکشان ۳

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های نگهبانان کهکشان ۳

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است