0٪ پسندیدند

2023+15

ایندیانا جونز و گردونه سرنوشت

باستان شناسی معروف به نام ایندیانا جونز از این که دولت آمریکا برای کمک به شکست پروژه اتحاد جماهیر شوروی در رسیدن به فضا دست داشته است به همراه دختر خوانده‌اش به سفری خطرناک میرود.

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت

تریلر فیلم ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های ایندیانا جونز و گردونه سرنوشت

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است