100٪ پسندیدند

2018+12

ماموریت غیر ممکن ۷

ایتن هانت ماموریت دارد که نگذارد «انتیتی» که یک هوش مصنوعی قوی محسوب می‌شود به دست کسانی بیفتد که در راه درستی از آن استفاده نمی‌کنند. در این راه دشمنانی سر راه او قرار می‌گیرند که پیش‌بینی نمی‌کرده...

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم ماموریت غیرممکن ۷: ناوبری کور - بخش اول

تریلر فیلم ماموریت غیرممکن ۷: ناوبری کور - بخش اول

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های ماموریت غیر ممکن ۷

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است