100٪ پسندیدند

2024+18

شوگان

ورود یک کشتی انگلیسی به سواحل یک دهکده ماهیگیری فقیر در ژاپن زنجیره ای از حوادث را به حرکت در می آورد که مسیر تاریخ را تغییر می دهد. در همین حال، در شهر شلوغ اوزاکا، لرد توراناگا، یک رهبر قدرتمند و زیرک، خود را مغلوب دشمنان می بیند. از آنجایی که سرنوشت این افراد متفاوت در هم تنیده می شود، آینده ژاپن نامعلوم است.

قسمت‌های شوگان

قسمت ۱
رایگان
قسمت ۲
رایگان
قسمت ۳
رایگان
قسمت ۴
رایگان
قسمت ۵
رایگان
قسمت ۶
رایگان
قسمت ۷
رایگان
قسمت ۸
رایگان
قسمت ۹
رایگان
قسمت ۱۰
رایگان

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر  سریال شوگان

تریلر سریال شوگان

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های

U
U

۱۰ خرداد ۱۴۰۳

لطفا سندیکایی دوبله کنید

U

۱۰ خرداد ۱۴۰۳

لطفا سندیکایی دوبله کنید

U

۱۰ خرداد ۱۴۰۳

لطفا فیلم و سریال هاتون رو با استودیو کوالیما دوبله کنید بهترین استودیو دوبلاژ کشور هستن در حال حاضر

U

۱۰ خرداد ۱۴۰۳

لطفا فیلم و سریال هاتون رو با استودیو کوالیما دوبله کنید بهترین استودیو دوبلاژ کشور هستن در حال حاضر