0٪ پسندیدند

2018+15

زمین لرزه

در سال ۱۹۰۴ زمین لرزه ای به قدرت ۴/۵ ریشتر اسلو پایتخت نروژ را می لرزاند،و باعث بروز فاجعه در اسلو می گردد، این حادثه باعث می شود تا پژوهشگران به این نتیجه برسند که در آینده زلزه ای فاجعه بار تر به وقوع خواهد پیوست.

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم زمین لرزه

تریلر فیلم زمین لرزه

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های زمین لرزه

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است