0٪ پسندیدند

2023+15

گودزیلا منهای یک

پس از ویرانی ژاپن در جنگ سر و کله‌ی یک گودزیلای غول‌پیکر و ترسناک پیدا میشود که بحران جدیدی در کشور به وجود می‌آورد.

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم گودزیلا منهای یک

تریلر فیلم گودزیلا منهای یک

دیدگاه‌های گودزیلا منهای یک

U
U

۱۱ خرداد ۱۴۰۳

این فیلم رو با استودیو کوالیما دوبله کنید لطفا

U

۱۱ خرداد ۱۴۰۳

این فیلم رو با استودیو کوالیما دوبله کنید لطفا