0٪ پسندیدند

1390+12

نارنجی پوش

حامد که عکاس معروفی است، پس از آشنایی با معلم پسرش و خواندن کتابی در مورد فنگ‌شویی، به رفتگری مشغول می‌شود و با لباس نارنجی شهرداری زندگی جدیدی آغاز می‌کند. این تغییرات باعث ناراحتی همسرش می‌شود و...

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم نارنجی پوش

تریلر فیلم نارنجی پوش

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های نارنجی پوش

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است