100٪ پسندیدند

1396+18

مغزهای کوچک زنگ زده

در حلبی آبادی، شکور که نقش پدر خانواده را بازی می‌کند و یک آشپزخانه مواد مخدر دارد، به همراه برادرانش، شاهین و شهروز، زندگی می‌کند. شکور به عنوان یک چوپان دلسوز، همچون پدری برای افراد این محل عمل می‌کند. او به همه نشان می‌دهد چگونه زندگی کنند تا اینکه ...

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم مغز های کوچک زنگ زده

تریلر فیلم مغز های کوچک زنگ زده

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های مغزهای کوچک زنگ زده

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است