83٪ پسندیدند

1396+12

بمب، یک عاشقانه

در زمان جنگ و بمباران‌های مکرر تهران، عشق و امید در قلب مردم زنده می‌ماند.در این شرایط سخت و پر از ترس، مردم تلاش می‌کنند تا زندگی روزمره‌ی خود را ادامه دهند. در یکی از پناهگاه‌های شهر، نوجوانی به نام مهرداد عاشق دختری می‌شود. این عشق در میانه‌ی صدای بمب‌ها و هراس مرگ شکل می‌گیرد تا اینکه...

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم بمب، یک عاشقانه

تریلر فیلم بمب، یک عاشقانه

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های بمب، یک عاشقانه

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است