100٪ پسندیدند

1381+15

شب های روشن

یک استاد دانشگاه سرخورده و تنها در شب‌های پایتخت با دختری آشنا می‌شود. این دختر، به دلیل قولی به عاشقش، امیر، چهار شب را در یک مکان خاص منتظر او می‌ماند. در این مدت، استاد به او پناه می‌دهد و بین آن‌ها رابطه‌ای نزدیک شکل می‌گیرد، اما...

عوامل و بازیگران

تریلرها

تریلر فیلم شبهای روشن

تریلر فیلم شبهای روشن

مشابه این برنامه

مشاهده همه

دیدگاه‌های شب های روشن

U

نظری برای این قسمت ثبت نشده است